BOR KLEMENC, mlajši vodja projektov, pripravnik

BOR KLEMENC, mlajši vodja projektov, pripravnik