FUNDACIJA GORAN DRAGIC

V preteklih letih smo sodelovali pri projektih Fundacije Goran Dragić. Zagotovo je potrebno izpostaviti dva projekta:

»Podam, da igram« – obnova košarkarskih igrišč ter Košarkarski kamp Goran Dragić.

FUNDACIJA GORAN DRAGIC

V preteklih letih smo sodelovali pri projektih Fundacije Goran Dragić. Zagotovo je potrebno izpostaviti dva projekta:

»Podam, da igram« – obnova košarkarskih igrišč ter Košarkarski kamp Goran Dragić.