Banner Academy 543

Foto: Proelium

Mastercard Športna akademija je odprla svoja vrata 1. maja. Letos poteka četrta izvedba tovrstne akademije, ki nudi podporo in ozaveščanje mladih športnikov na šestih pomembnih temeljih. To so: fitnes in športna prehrana, športna psihologija, fizioterapija in kineziologija (dodana diagnostika), moj prvi posel, družbena omrežja (brand), povezovanje z vrhunskimi športniki. Letos smo pripravili povsem novo, svežo vsebino, ki smo jo glede na pretekle sezone še nadgradili. Pomemben del akademije so tudi delavnice v živo. Z vodjo Mastercard Športne akademije smo poklepetali o letošnji izvedbi akademije ter o prihajajoči delavnici v živo.

Foto: Proelium

Robert Stojkvović, vodja Mastercard Športne akademije:
“Z ekipo organizatorjev si vsako leto želimo nadgraditi celotno znanje, ki ga nudimo športnikom. Letos smo se zato odločili, da vsa predavanja prevetrimo in jih naredimo še bolj zanimiva. Hkrati smo znotraj akademije želeli nadgraditi delavnice v živo. V mojih očeh so delavnice eden najpomembnejših delov našega sistema. Na delavnicah v živo se trudimo dati športnikom največ, kar jim lahko temelji ponudijo. Strokovnjaki pripravijo vsebine tako, da vsak posameznik odnese iz delavnice ogromno. Seveda je kasneje na mladih, da predana znanja absorbirajo, procesirajo in uporabijo v praksi. Ker gre za skupino isto mislečih športnikov, ki so željni razvoja in napredka, so ravno delavnice tisto, kar potrebujejo, da lahko naredijo kakšen korak naprej k svojim ciljem.”

Foto: Proelium

Kako usklajujete delavnice z obveznostmi športnikov?
“V tokratni sezoni akademije imamo 36 športnikov. Izhajajo iz različnih športnih panog in živijo na različnih koncih Slovenije. Iz tega razloga je seveda toliko večji izziv sama organizacija tovrstnih dogodkov. Potrebnih je precej usklajevanj, hkrati pa smo pozorni na to, da športniki niso prekomerno obremenjeni zaradi drugih obveznosti. Temu primerno smo se z ekipo odločili, da delavnice organiziramo večkrat letno ter da so ob nedeljah. V prejšnjih letih smo izvedli po dve delavnici v živo. Letos si želimo narediti vsaj tri. Zaenkrat je odziv športnikov na tovrstnih delavnicah bil zares odličen. Pričakujem, da bodo letos delavnice še boljše kot v preteklih sezonah.”

Foto: Proelium

Kako izgledajo delavnice v živo?
“Vsega ne smem razkriti (smeh). Delavnice so sestavljene glede na letno razvrstitev temeljev in potreb po znanju. Na prvem mestu določimo število delavnic znotraj ene sezone akademije. Potem se dogovorimo glede primerne razporeditve temeljev in kaj lahko ponudimo športnikom kot neko dodano vrednost. Konec tega meseca bo potekala prva delavnica v živo. Ta bo organizirana v Mariboru. Športniki se bodo prvič srečali v živo in bodo imeli prvo možnost športnega povezovanja. V mojih očeh je to izrednega pomena. Delavnica bo razdeljena na štiri dele, v katerih se bo delalo na specifičnih področjih. Najprej bomo predstavili dve področji, ki sta pomembni za gradnjo športne znamke in razvoj svojega športnega profila. Nadaljevali bomo s temo, ki je vezana na področje preventive in samopomoči. Za predajo tega znanja bo poskrbelo podjetje Rocktape z licencirano strokovnjakinjo s tega področja. Za konec bomo imeli delavnico na področju športne psihologije, ki bo namenjena vsem športnikom. To delavnico bodo izvedli strokovnjaki iz sekcije za športno psihologijo. Na prihodnjih delavnicah v živo bomo predstavili ostale temelje. Vsekakor se bomo na najboljši možni način potrudili predati športnikom dovolj nasvetov in smernic za naprej.”

Foto: Proelium

Krožijo govorice, da na letošnjih dogodkih v živo lahko sodelujejo tudi športniki iz preteklih izvedb Mastercard Športne akademije?
“Res je. Letos smo s pomočjo družbe Mastercard reaktivirali športnike, ki so v prejšnjih sezonah že bili člani športne akademije. Ustvarili smo Mastercard KLUB za športnike. To je prostor, kjer imajo športniki neko dodatno podporo. Je prostor, kjer lahko postavljajo vprašanja in lahko dobijo še dodatna znanja na področju športa. Imajo posebno prilagojen program. Znotraj te skupine smo nekaj športnikom omogočili sodelovanje na delavnicah v živo v novi sezoni Mastercard Športne akademije. To se mi zdi odlična priložnost in zares dodana vrednost, da športniki vedo, da niso sami in da se jim ponudi možnost za pridobitev nekih novih znanj ter izkušenj. Hkrati pa bo novi generaciji verjetno v pomoč kakšen namig ali nasvet s strani športnikov, ki so v preteklosti že bili člani našega sistema za dodatno podporo mladim športnikom.”

Foto: Proelium

Zaključna misel?
“Mastercard Športna akademija je dodana vrednost in dodatna podpora vsem, ki si želijo postati boljša različica sebe. Je ne samo dodatno orodje za napredek športnikov, ampak tudi dodatna pomoč klubom, trenerjem, športnim zvezam, itd. Naš poglavitni cilj je sodelovanje vseh za dober razvoj mladih športnikov. Do sedaj sem zadovoljen z letošnjo izvedbo. Gre za odlično skupino, ki je za zdaj komunikativna, željna znanja, sodelujoča ter dovzetna. Da športnik pride do svojih ciljev, mora vztrajati, mora spraševati, mora konstantno delati na sebi. Mora biti drugačen v primerjavi s povprečjem. Želim si, da mladi začnejo razmišljati na takšen način in da naredijo vse, kar je v njihovi moči, združiti znanja, ki ga dobijo v klubih, z znanjem, ki ga dobijo znotraj akademije. Verjamem, da je dolgoročno to odličen recept za napredek in boljši razvoj. Za uspeh lahko garantira zgolj športnik, ki ve, koliko investira v sebe in v svoj šport ali cilj.”

Foto: Proelium

Mastercard Športna akademija je odprla svoja vrata 1. maja. Letos poteka četrta izvedba tovrstne akademije, ki nudi podporo in ozaveščanje mladih športnikov na šestih pomembnih temeljih. To so: fitnes in športna prehrana, športna psihologija, fizioterapija in kineziologija (dodana diagnostika), moj prvi posel, družbena omrežja (brand), povezovanje z vrhunskimi športniki. Letos smo pripravili povsem novo, svežo vsebino, ki smo jo glede na pretekle sezone še nadgradili. Pomemben del akademije so tudi delavnice v živo. Z vodjo Mastercard Športne akademije smo poklepetali o letošnji izvedbi akademije ter o prihajajoči delavnici v živo.

Foto: Proelium

Robert Stojkvović, vodja Mastercard Športne akademije:
“Z ekipo organizatorjev si vsako leto želimo nadgraditi celotno znanje, ki ga nudimo športnikom. Letos smo se zato odločili, da vsa predavanja prevetrimo in jih naredimo še bolj zanimiva. Hkrati smo znotraj akademije želeli nadgraditi delavnice v živo. V mojih očeh so delavnice eden najpomembnejših delov našega sistema. Na delavnicah v živo se trudimo dati športnikom največ, kar jim lahko temelji ponudijo. Strokovnjaki pripravijo vsebine tako, da vsak posameznik odnese iz delavnice ogromno. Seveda je kasneje na mladih, da predana znanja absorbirajo, procesirajo in uporabijo v praksi. Ker gre za skupino isto mislečih športnikov, ki so željni razvoja in napredka, so ravno delavnice tisto, kar potrebujejo, da lahko naredijo kakšen korak naprej k svojim ciljem.”

Foto: Proelium

Kako usklajujete delavnice z obveznostmi športnikov?
“V tokratni sezoni akademije imamo 36 športnikov. Izhajajo iz različnih športnih panog in živijo na različnih koncih Slovenije. Iz tega razloga je seveda toliko večji izziv sama organizacija tovrstnih dogodkov. Potrebnih je precej usklajevanj, hkrati pa smo pozorni na to, da športniki niso prekomerno obremenjeni zaradi drugih obveznosti. Temu primerno smo se z ekipo odločili, da delavnice organiziramo večkrat letno ter da so ob nedeljah. V prejšnjih letih smo izvedli po dve delavnici v živo. Letos si želimo narediti vsaj tri. Zaenkrat je odziv športnikov na tovrstnih delavnicah bil zares odličen. Pričakujem, da bodo letos delavnice še boljše kot v preteklih sezonah.”

Foto: Proelium

Kako izgledajo delavnice v živo?
“Vsega ne smem razkriti (smeh). Delavnice so sestavljene glede na letno razvrstitev temeljev in potreb po znanju. Na prvem mestu določimo število delavnic znotraj ene sezone akademije. Potem se dogovorimo glede primerne razporeditve temeljev in kaj lahko ponudimo športnikom kot neko dodano vrednost. Konec tega meseca bo potekala prva delavnica v živo. Ta bo organizirana v Mariboru. Športniki se bodo prvič srečali v živo in bodo imeli prvo možnost športnega povezovanja. V mojih očeh je to izrednega pomena. Delavnica bo razdeljena na štiri dele, v katerih se bo delalo na specifičnih področjih. Najprej bomo predstavili dve področji, ki sta pomembni za gradnjo športne znamke in razvoj svojega športnega profila. Nadaljevali bomo s temo, ki je vezana na področje preventive in samopomoči. Za predajo tega znanja bo poskrbelo podjetje Rocktape z licencirano strokovnjakinjo s tega področja. Za konec bomo imeli delavnico na področju športne psihologije, ki bo namenjena vsem športnikom. To delavnico bodo izvedli strokovnjaki iz sekcije za športno psihologijo. Na prihodnjih delavnicah v živo bomo predstavili ostale temelje. Vsekakor se bomo na najboljši možni način potrudili predati športnikom dovolj nasvetov in smernic za naprej.”

Foto: Proelium

Krožijo govorice, da na letošnjih dogodkih v živo lahko sodelujejo tudi športniki iz preteklih izvedb Mastercard Športne akademije?
“Res je. Letos smo s pomočjo družbe Mastercard reaktivirali športnike, ki so v prejšnjih sezonah že bili člani športne akademije. Ustvarili smo Mastercard KLUB za športnike. To je prostor, kjer imajo športniki neko dodatno podporo. Je prostor, kjer lahko postavljajo vprašanja in lahko dobijo še dodatna znanja na področju športa. Imajo posebno prilagojen program. Znotraj te skupine smo nekaj športnikom omogočili sodelovanje na delavnicah v živo v novi sezoni Mastercard Športne akademije. To se mi zdi odlična priložnost in zares dodana vrednost, da športniki vedo, da niso sami in da se jim ponudi možnost za pridobitev nekih novih znanj ter izkušenj. Hkrati pa bo novi generaciji verjetno v pomoč kakšen namig ali nasvet s strani športnikov, ki so v preteklosti že bili člani našega sistema za dodatno podporo mladim športnikom.”

Foto: Proelium

Zaključna misel?
“Mastercard Športna akademija je dodana vrednost in dodatna podpora vsem, ki si želijo postati boljša različica sebe. Je ne samo dodatno orodje za napredek športnikov, ampak tudi dodatna pomoč klubom, trenerjem, športnim zvezam, itd. Naš poglavitni cilj je sodelovanje vseh za dober razvoj mladih športnikov. Do sedaj sem zadovoljen z letošnjo izvedbo. Gre za odlično skupino, ki je za zdaj komunikativna, željna znanja, sodelujoča ter dovzetna. Da športnik pride do svojih ciljev, mora vztrajati, mora spraševati, mora konstantno delati na sebi. Mora biti drugačen v primerjavi s povprečjem. Želim si, da mladi začnejo razmišljati na takšen način in da naredijo vse, kar je v njihovi moči, združiti znanja, ki ga dobijo v klubih, z znanjem, ki ga dobijo znotraj akademije. Verjamem, da je dolgoročno to odličen recept za napredek in boljši razvoj. Za uspeh lahko garantira zgolj športnik, ki ve, koliko investira v sebe in v svoj šport ali cilj.”