Banner Academy 543

V letošnji izvedbi Športne akademije Proelium smo gostili še tretje podjetje v projektu #mojprviposel. Tokrat je izzive postavilo podjetje Pošta Slovenije. Bili smo veseli nad odzivom naših športnikov nad nalogo, hkrati pa nas je presenetila tudi njihova kreativnost. Pošta Slovenije je najboljšim podelila sponzorstva.

Pred razglasitvijo rezultatov je Mateja Žavbi z oddelka za marketing podjetja Pošta Slovenije namenila nekaj besed našim športnikom: “Komuniciranje storitev in blagovne znamke skozi sponzorstva je zelo priljubljena oblika komuniciranja, saj doseže ljudi na poseben način. Prek športa in drugih aktivnosti se potrošniki lažje identificirajo s storitvami in izdelki, ki jih sponzoriranci predstavljajo. Pošta Slovenije ima na področju sponzoriranja izdelano strategijo, ki določa na kakšen način gradi sodelovanje sponzoriranci in katera področja pokriva s sponzorskimi sredstvi. Sredstva, ki so sicer omejena, tako preudarno in sistematično vlagamo predvsem v šport, ki je na prvem mestu, in kulturo. Zavedamo se, da so vztrajnost, zanesljivost, hitrost in ustvarjalno okolje osnove za doseganje uspehov. Podpiramo tudi različne humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte, oziroma dejavnosti, ki praviloma združujejo naslednje značilnosti: vseslovenskost, aktualnost, tradicionalnost, odmevnost in identifikacija blagovnih znamk s sporočilom projekta, storitve. Vsako sodelovanje mora odražati našo vizijo in vrednote ter poslanstvo podjetja.”

Pošta Slovenije je že drugo leto zapored v sodelovanju s Športno akademijo Proelium podelila sponzorstva športnikom, ki so se najbolje odrezali:

1. mesto:

Tjaša Slemenšek, plezanje: “Naloga mi je predstavljala izziv, sploh zaradi tega, ker sem imela res časovno stisko, ko so se začele obveznosti na fakulteti in treningi. Vključila sem tudi svojega mlajšega brata. Spremljala sem tudi druge, saj so se res vsi trudili in je bilo res zanimivo videti vse te ideje. Je bilo treba dobro razmisliti, kaj objavit in kako dati nekaj več od sebe. Zelo sem vesela, da se je splačalo delati vse to, tudi če sem se včasih zadnji trenutek spravila k delu.”

2. mesto:

Neža Dolenc, atletika: “Naloga mi je bila zanimiva in malce težja kot prejšnja. Veliko sem morala razmisliti, kaj naj pripravim oziroma objavim. Želela sem si snemati v lepšem vremenu, ampak mi je vreme ponagajalo. Del videa sem celo snemala zjutraj pred šolo in je bilo vse dosti na hitro. Ostalo se mi je zdelo zelo zabavno.”

3. mesto:

Maja Šketelj, motokros: “Najprej hvala Pošti Slovenije za nagrado! Naloga je bila sprva zelo težka, saj nisem imela nobene dobre ideje kako predstaviti podjetje, ki je tako prisotno v našem vsakdanjem življenju, na inovativen način. Potem sva s sestro skupaj posneli oba videa, bilo pa je zelo težko uskladiti časovno med faksom in treningi. Na koncu mi je nekako uspelo kljub časovni stiski. Se pa še enkrat zahvaljujem za prejeto nagrado.”

Komentarje nagrajenk si lahko ogledate v spodnjem videu. Vsem trem pa iskreno čestitamo!
 
B.K.

V letošnji izvedbi Športne akademije Proelium smo gostili še tretje podjetje v projektu #mojprviposel. Tokrat je izzive postavilo podjetje Pošta Slovenije. Bili smo veseli nad odzivom naših športnikov nad nalogo, hkrati pa nas je presenetila tudi njihova kreativnost. Pošta Slovenije je najboljšim podelila sponzorstva.

Pred razglasitvijo rezultatov je Mateja Žavbi z oddelka za marketing podjetja Pošta Slovenije namenila nekaj besed našim športnikom: “Komuniciranje storitev in blagovne znamke skozi sponzorstva je zelo priljubljena oblika komuniciranja, saj doseže ljudi na poseben način. Prek športa in drugih aktivnosti se potrošniki lažje identificirajo s storitvami in izdelki, ki jih sponzoriranci predstavljajo. Pošta Slovenije ima na področju sponzoriranja izdelano strategijo, ki določa na kakšen način gradi sodelovanje sponzoriranci in katera področja pokriva s sponzorskimi sredstvi. Sredstva, ki so sicer omejena, tako preudarno in sistematično vlagamo predvsem v šport, ki je na prvem mestu, in kulturo. Zavedamo se, da so vztrajnost, zanesljivost, hitrost in ustvarjalno okolje osnove za doseganje uspehov. Podpiramo tudi različne humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte, oziroma dejavnosti, ki praviloma združujejo naslednje značilnosti: vseslovenskost, aktualnost, tradicionalnost, odmevnost in identifikacija blagovnih znamk s sporočilom projekta, storitve. Vsako sodelovanje mora odražati našo vizijo in vrednote ter poslanstvo podjetja.”

Pošta Slovenije je že drugo leto zapored v sodelovanju s Športno akademijo Proelium podelila sponzorstva športnikom, ki so se najbolje odrezali:

1. mesto:

Tjaša Slemenšek, plezanje: “Naloga mi je predstavljala izziv, sploh zaradi tega, ker sem imela res časovno stisko, ko so se začele obveznosti na fakulteti in treningi. Vključila sem tudi svojega mlajšega brata. Spremljala sem tudi druge, saj so se res vsi trudili in je bilo res zanimivo videti vse te ideje. Je bilo treba dobro razmisliti, kaj objavit in kako dati nekaj več od sebe. Zelo sem vesela, da se je splačalo delati vse to, tudi če sem se včasih zadnji trenutek spravila k delu.”

2. mesto:
Neža Dolenc, atletika: “Naloga mi je bila zanimiva in malce težja kot prejšnja. Veliko sem morala razmisliti, kaj naj pripravim oziroma objavim. Želela sem si snemati v lepšem vremenu, ampak mi je vreme ponagajalo. Del videa sem celo snemala zjutraj pred šolo in je bilo vse dosti na hitro. Ostalo se mi je zdelo zelo zabavno.”

3. mesto:

Maja Šketelj, motokros: “Najprej hvala Pošti Slovenije za nagrado! Naloga je bila sprva zelo težka, saj nisem imela nobene dobre ideje kako predstaviti podjetje, ki je tako prisotno v našem vsakdanjem življenju, na inovativen način. Potem sva s sestro skupaj posneli oba videa, bilo pa je zelo težko uskladiti časovno med faksom in treningi. Na koncu mi je nekako uspelo kljub časovni stiski. Se pa še enkrat zahvaljujem za prejeto nagrado.”

Komentarje nagrajenk si lahko ogledate v spodnjem videu. Vsem trem pa iskreno čestitamo!
 
B.K.

sponzorstva, pridobivanje sponzorjev, sponzoriranje, mladi upi, akademija, mentorstvo, učenje, povezovanje, pomoč, športna znamka, blagovna znamka, brand, branding, izbraževanje športnikov, športna izobrazba, razvoj športnika, šport in manadžment, Izobraževanje trga, športna agencija, dualna kariera, štipendija, športna štipendija, podpora športnikom, pomoč športnikom, konec športne kariere

sponzorstva, pridobivanje sponzorjev, sponzoriranje, mladi upi, akademija, mentorstvo, učenje, povezovanje, pomoč, športna znamka, blagovna znamka, brand, branding, izbraževanje športnikov, športna izobrazba, razvoj športnika, šport in manadžment, Izobraževanje trga, športna agencija, dualna kariera, štipendija, športna štipendija, podpora športnikom, pomoč športnikom, konec športne kariere